Insource vs Outsource af marketing og marketingfunktioner

pexels-photo-373076

Skal alle funktioner i marketing være in-house eller skal opgaver ligge udenfor huset ?

Vi ser i dag en trend hvor flere og flere virksomheder trækker opgaver ind. De insource opgaver som de tidligere har benyttet bureauer til.

Dette indlæg kigger på insourcing og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med dette.

Forfatter Peter Munk har været på mediabureau i en del år. Og har over 10 år arbejdet på kundesiden. Først i et set-up hvor medieopgaver var outsourcet til set-up hvor alle opgaver var insourcet. Perspektiver i denne artikel er således baseret på egne erfaringer kombineret med viden for at hjælpe andre virksomheder med splittet mellem insource og outsource.

Insourcing og outsourcing har både fordele og ulemper. Der er ikke et endegyldigt svar på hvad der er rigtigt.  Det vigtigt, at virksomheder gør sig  overvejelser hvad der matcher deres situation.

Hvilke opgaver er typisk outsourcet?
De opgaver indenfor marketing som typisk er outsourcet er:

Specialistopgaver som virksomheden ikke har mulighed for at have én hel stilling til, projektopgaver, opgaver med lav frekvens eller opgaver som ligger langt fra kerneopgaver i virksomheden.

Indenfor marketing er det ofte mediaopgaver som der benyttes bureauer til. Typiske opgaver som marketingafdelinger benytter bureauer til:

 • Google Søgemaskineoptimering, linkbuilding,
 • Social Media
 • Grafisk design
 • Mediaplanlægning
 • Analytics set-up
 • Optimering af mediekanaler, herunder attribuering osv.
 • Mediaindkøb
  • Google PPC
  • Online Display
  • Print
  • TV
  • Outdoor

Insource vs outsource
Som det fremgår af ovenstående liste som ikke er udtømmende, så er der mange opgaver indenfor mediekanaler som er outsourcet. Nogle opgaver er nemmere at outsource og insource end andre, typisk opgaver med lav kompleksitet eller høj gennemsigtighed.

De opgaver, som kræver høj grad af ekspertise er typisk de opgaver som outsources,  de fleste marketingafdelinger har ikke mulighed for at ansætte specialister til alle opgaverne.

Fordele og ulemper ved insourcing vs outsourcing:
En af fordel ved at insource er at virksomheden har fuld kontrol over alle aspekter af indsats og ansvar er defineret. En  ulempe ved insourcing er at virksomheden skal  løfte alle specialdicipliner internt.

Herunder en liste med udvalgte punkter med fordele og ulemper.

I praksis vil de fleste virksomheder med 100% insourcing have brug for ekstern hjælpe til specialopgaver eller for at kunne scale i udvalgte tidsrum. Således er definitionen her omkring in-sourcing, at 100% in-sourcing findes ikke, men hvor opgaver der løses internt er omkring 90%, så kan vi tale om at alt er in-sourcet.

Herunder de tre niveauer for in-sourcing fra 100% insourcing til alt klares eksternt.

Hvor niveau i midten, en hybrig ofte er modellen de fleste virksomheder benytter. Spørgsmålet er så, hvilke opgaver løses eksternt og hvilken procent af de samlede opgaver ligger eksternt.

Påtænker i at insource dele af jeres marketingfunktion ? få hjælp og sparring til processen

Der er vigtige spørgsmål virksomheden skal kigge på før insourcing starter.

Der er kort sigte og langt sigte. Helt afgørende er hvilke typer af funktioner er det virksomheden ønsker at insource og med hvilken baggrund sker insourcing ?

Processen kan være kort eller strække sig over en længere periode. Forskellen er kompleksiteten i de områder som ønskes insources.

Processen med insourcing er opdelt i tre facer:

 • Før insourcing: Afklaring af mål og sætte rammebetingelser
 • Under unsourcing: Processen med overførsel af viden & systemer
 • Efter insourcing: Opfølgning og løbende sikre nyt set-up

Der er mange spørgsmål og steps som skal afklares inden opgaver tages ind og ressourcer hyres til opgaven.

I steppet ”før insourcing” er der forberedelse der skal gøres for at sikre en god insourcing som er holdbar og skalerbar. En step by step model der sikrer at den ansvarlige kommer hele vejen rundt og får sine stakeholders internt i virksomheden med på rejsen.

I en senere artikel kigges nærmere på disse step.

Overvejer i at in-source marketing-funktioner, så kan i kontakte os for mere info og sparring.

1 thought on “Insource vs Outsource af marketing og marketingfunktioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *