Digital forretningsudvikling

Digital forretningsudvikling handler om hvorledes digitale løsninger kan underbygge, vækste og videreudvikle din forretning.

Det er ikke nye digitale dimser, det er initiativer der betyder noget for forretningen.

Når der tales om digital forretningsudvikling, så er der mange vinkler på dette. Spørger du hos webbureauer, så er indgangsvinkel web site og platform. Det kan være UX, ny platform etc. Mange konsulenthuse vil kigge på organisationen og IT-leverandører vil påpege at IT-setup er backbone for digital forretningsudvikling.

Alle har ret, det afhænger af hvordan man tilgår området, flyvehøjde og virksomhedens situation. Begrebet dækker bredt og derfor giver det mening at digital forretningsudvikling afspejler hele organisationen, end to end perspektiv.

Sæt retning for digital forretningsudvikling – udvikling der skaber værdi for virksomheden.

digital-forretningsudvikling

Tilgang til digital forretningsudvikling

  • Som beskrevet i ovenstående, så er der mange tilgange. Det er vigtigt at tænke ”digitalt” i forhold til at gøre ens forretning bedre. Om det er mindre initiativer eller det helt store strategiske fremework er ikke afgørende. Det afgørende er at der tænkes digital forretningsudvikling og at der mappes muligheder med digitalisering af virksomheden. Hellere starte med mindre initiativer der giver synlig effekt på den korte bane først end stort set-up. De mindre initiativer er gode byggesten for større set-up i fremtiden.

Organisationen

  • Det vigtigste punkt for digital forretningsudvikling er organisationen. Ingen udvikling uden at den rette organisation er på plads.
  • Hvis området betyder noget, så er det ikke et par digitale specialister. Der er tale om at der arbejdes med digital forretningsudvikling i bestyrelsen, direktion, ledelse og den enkelte medarbejder. Med andre ord, så skal den digitale rejse/strategi forankres i toppen, så der sættes digital retning fra bestyrelse og direktionen.

Kunderejsen

  • Hvordan kan digitalisering hjælpe på kunderejsen? Benefit for kunderne, men også for den organisation der arbejder med kunderejsen

Etableret forretning eller start-up

  • Digital forretningsudvikling er relevant får både start-ups og etablerede virksomheder. Udgangspunktet er forskelligt, men den værdi der ligger, kan være stor i begge typer af virksomheder

Tech set-up

  • Ingen digitalisering uden et tech-set-up. Kan nuværende set-up benyttes eller kræver next step af digital forretningsudvikling investering i yderligere teknologi?

Ekstern inspiration

  • Emnet er stort, det kan angirbes på rigtig mange måder og fra mange vinkler. En start kan være at finde cases og eksempler der ligner ens egen virksom eller situation. Hvad har andre gjort, hvor stor en case har de gjort digital forretningsudvikling til?

Der kommer blog-posts omkring de forskellige emner.

Team-work-digital